Σχετικα με την καταχώρηση .gr

Η CyberArts αναλαμβάνει την υπηρεσία καταχώρισης ονομάτων internet με κατάληξη .gr
Καταχωρητής: CYBER ARTS ΕΠΕ
Πρόθεμα: 419
Αριθμός Μητρώου: 91300

Ενημερωθείτε για τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών που διέπουν τις ενέργειες επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

Τιμοκατάλογος

Νέο domain name με κατάληξη .gr για 2 χρόνια                    40€ + 23% Φ.Π.Α

Μεταβίβαση domain name με κατάληξη .gr για 2 χρόνια       40€ + 23% Φ.Π.Α

Ανανέωση domain name με κατάληξη .gr για 2 χρόνια         40€ + 23% Φ.Π.Α

Μεταφορά του domain name με κατάληξη .gr στην Cyber Arts       Δωρεάν